Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Školní výlety

Školní výlety

Komentované prohlídky

LESNÍ KOMPLEX ŽĎÁR NAD CHUDENICEMI

Výlet do jedinečného přírodně krajinářského celku v kulturní krajině s velmi bohatou historií a zajímavými kulturními i přírodními památkami.

 

Možnosti prohlídek:

 

 

A.) JEDNOTLIVÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 

AREÁL ROZHLEDNY BOLFÁNEK A ŠLÉPĚJOVÉ KAPLE SV.WOLFGANGA

Obsahuje ucelenou prohlídku celého areálu na Bolfánku ( opěrné kamenné zdi a přístupová historická schodiště k bývalému kostelu, poustevna, Šlépějová kaple, rozhledna Bolfánek ) s výkladem bohaté historie tohoto velice zajímavého místa (legenda o sv.Wolfgangovi, založení Pražského biskupství, barokní poutní kostel sv.Wolfganga (1725-1726), josefínské dekrety a zrušení kostela i vyprávění lidové pověsti o puklé skále a zániku světa.

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 0,5 km, cca 10min prudkým stoupáním.

Celková doba komentované prohlídky: 30min

Cena včetně vstupného na rozhlednu Bolfánek: 40,- kč za žáka

Min. počet žáků 20, max. 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA

Obsahuje komentovanou prohlídku jedné z nejznámějších a nejstarších dendrologických zahrad v Čechách, výklad historie vzniku arboreta a dendrologickou prohlídku se zaměřením na nejznámější dřeviny, české i evropské unikáty ( douglaska tisolistá, dřín květnatý, liliovník tulipánokvětý atd )

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 1 km

Celková doba komentované prohlídky cca 1 hod

Cena za 1 žáka: 30,- kč

Min. počet žáků 20, max. 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

 

B. ) MALÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH

 

ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA + AREÁL BOLFÁNKU

Pěší komentovaná prohlídka NPP "arboretu Americká zahrada" s vrcholovým výstupem a komentovanou prohlídkou areálu rozhledny Bolfánek.

Délka malého prohlídkového okruhu: 3 km

Celková doba prohlídky: 2 hod

Cena za 1 žáka včetně vstupného na rozhlednu: 60,- kč

Min. počet žáků 20, max. 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

 

C. ) VELKÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH

 

CELÝ "LESNÍ KOMPLEX ŽĎÁR"

Pěší komentovaná prohlídka celého Lesního komplexu ŽĎÁR se zastaveními:

KAROLININY LOUKY, KVAPILOVA JEZÍRKA + RUSALKA, KUCHYŇKA, NPP ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA, KAPLE SV.ANNY, ROZHLEDNA BOLFÁNEK A ŠLÉPĚJOVÁ KAPLE, ZÁMEK LÁZEŇ S ANGLICKÝM PARKEM.

Délka velkého prohlídkového okruhu: cca 5 km

Celková doba prohlídky: max. 4 hod

Cena za 1 žáka včetně vstupného na rozhlednu: 100,- kč

Min. počet žáků 20, max 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

Kontaktní adresa: o.s. Otisk, Slatina o Chudenic 22, 33901

 

 

Objednávka komentované prohlídky mimo pevné termíny

Povinné položky *

© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER